Při zakládání staveb je více než nutné, aby je prováděli zkušení odborníci, kteří vědí, co dělají. Základová deska je totiž jednou z nejdůležitějších částí realizace domu, protože má za úkol rozložit a udržet celou váhu stavby. Proto by jejímu provedení měla být věnována maximální pozornost a použity materiály prvotřídní kvality, které zaručí její odolnost a funkčnost.

Před zahájením prací na samotné základní desce, je nejdříve vyměřit tzv. nulový bod, tedy výšku budoucí podlahy vůči okolnímu terénu. Ten by měl být minimálně 15 centimetrů pod úrovní nuly důkladně srovnán.

vojkov       velemin       krenice2

Na řadu přicházejí výkopové práce v místě. V místě budoucího nosného zdiva je vytvořen výkop, sloužící k položení základových patek a pasů, který je poté zalit betonem. V okamžiku kdy dojede k jeho vyschnutí, tak jsou na něj umístěny konstrukční tvárnice. Které je opět třeba vylít betonem a nechat jej vyschnout. Dalším krokem je vysypání vrchní části podloží kamenivem nebo štěrkopískem a vylití prostoru mezi obvodem stavby betonem. Vznikne tak betonová deska připravená na vyztužení a následující vyhlazení povrchu, tak aby byl na všech místech téměř stejně rovný a vysoký. S přípustnou tolerancí pouhých pár milimetrů.

Chyby, kterých se lze dopustit při zakládání staveb bez potřebných znalostí a zkušeností, zpětně jen velmi těžko napravit. Proto při výběru vhodné firmy realizaci základové desky dbejte na to, aby se jednalo o profesionály s dostatkem kvalitních referencí. Patří k nim i naše společnost Hotové byty s.r.o., která kromě** zakládání staveb** nabízí celou řadu dalších služeb.